تبلیغات

اس ام اس فلسفی آذر 95

اس ام اس فلسفی (1)

همین که آرزوهایم را خاک کردم به آرامش رسیدم …

چه ساده بود خوشبختی !!!اس ام اس فلسفی

sms falsafiهرگز منتظر فردای خیالی نباش ؛

سهمت را از شادیهای زندگی همین امروز بگیر !اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تنها زمانی‌ صبور خواهی‌ شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف …اس ام اس فلسفی

sms falsafiجایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند ،

جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند !اس ام اس فلسفی

sms falsafiزنها به دنبال مرد کاملند و مردها به دنبال زن کامل …

در حالی که نمیدانند خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده !اس ام اس فلسفی

sms falsafiانسان به همه خواسته های خود نمی رسد !

گاه خواستن بهتر از رسیدن به خواسته است …اس ام اس فلسفی

sms falsafiآدمها همیشه نیاز به نصیحت ندارند …

گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاجند دستی است که بگیرد ،

گوشی است که بشنود و قلبی است که آنها را درک کند !اس ام اس فلسفی

sms falsafiتنفر از افراد مانند آن است که برای خلاص شدن از دست موش ، خانه تان را به آتش بکشید !اس ام اس فلسفی

sms falsafiسخت است برای کسی که آتش گرفته است

توضیح بدهی که نباید بدود !اس ام اس فلسفی

sms falsafiهمیشه دعا کنید چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند …

قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد …

ذهنی که بدیها را فراموش کند …

و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد !

موضوع : اس ام اس , اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 24 / 08 / 1395

اس ام اس فلسفی مهر 93

اس ام اس فلسفی مهر 93

Sms Falsafi Mehr 93

اس ام اس

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 04 / 07 / 1393

اس ام اس فلسفی مرداد 93

اس ام اس فلسفی مرداد 93

sms falsafi

اس ام اس فلسفی

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 08 / 05 / 1393

اس ام اس فلسفی سری 11

اس ام اس فلسفی سری 11

اس ام اس فلسفی

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 18 / 03 / 1393

اس ام اس فلسفی خرداد 93

اس ام اس فلسفی خرداد 93

اس ام اس فلسفی

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 21 / 02 / 1393

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

اس ام اس فلسفی اردیبهشت 93

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 21 / 01 / 1393

اس ام اس فلسفی 93

اس ام اس فلسفی 93

اس ام اس فلسفی

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 16 / 01 / 1393

اس ام اس های فلسفی جدید باحال

اس ام اس های فلسفی جدید  باحال

اس ام اس فلسفی

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 07 / 12 / 1392

اس ام اس فلسفی جالب

اس ام اس فلسفی جالب

اس ام اس فلسفی

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 04 / 12 / 1392

اس ام اس فلسفی جدید و جالب

اس ام اس فلسفی جدید و جالب

اس ام اس فلسفی

موضوع : اس ام اس فلسفی و عرفانی ,
تاریخ : 01 / 12 / 1392
صفحات
تعداد صفحات : 22