تبلیغات

اس ام اس ضد پسر جدید

اس ام اس ضد پسر جدید

 

تنها یکی از ۱۰۰۰ مرد، رهبر مردان دیگر می شود. ۹۹۹نفر دیگر دنباله رو زنهایشان هستند. “گروچو مارکس”

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

دیدین این پسرای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟

یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من!

ازدواج که قصد نمی خواد! پول می خواد که تو نداری!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

موضوع : اس ام اس ضد پسر ,
تاریخ : 14 / 02 / 1392

اس ام اس ضد حال به پسر ها اردیبهشت ۹۲

اس ام اس ضد حال به پسر ها اردیبهشت ۹۲

 

می گن مردهای مجرد کمتر از مردهای متاهل عمر میکنند ، اما مردهای متاهل بسیار بیشتر از مردهای مجرد آرزوی مرگ می کنند.

********************

مرد : قسم می خوری که منو به خاطر پولهام دوست نداری؟ زن : هزار تومن بده تا قسم بخورم!

********************

موضوع : اس ام اس ضد پسر ,
تاریخ : 10 / 02 / 1392

اس ام اس های ضد پسر جدید اردیبهشت ۹۲

اس ام اس های ضد پسر جدید اردیبهشت ۹۲

 

دانشمندان دریافتند نگاه مردان به سالگرد ازدواج مانند نگاه گوسفندان است به عید قربان . . .
.
.
این پسرایی که شلوار رنگی می پوشن ، ابروهاشونم بر می دارن، اینا نذری نمیارن در خونه ما ؟!
.
.

موضوع : اس ام اس ضد پسر ,
تاریخ : 07 / 02 / 1392