تبلیغات

اس ام اس جدایی غمگین

اس ام اس جدایی, جملات جدایی

محکم راه برو . . .

تو عاشق شدی . . .

جنگیدی . . .

و حالا تنهایی . . .

سرتو بگـــیر بالا . . . !



اس ام اس جدایی

sms jodayi



چه دوستی پاکی دارند کفش ها…

هر کدام که گم شوند..

آن یکی را آواره ی خودش میکند …



اس ام اس جدایی

sms jodayi

دیر کرده ای ذره ای…

به اندازه‌ی سفید شدن موهای من

شاید!



اس ام اس جدایی

sms jodayi



بــیزارم از این خواب ها

که هر شب مـرا به آغوش تو می آورد و

صبح ها با اشـک

از تو جدایم میکند…



اس ام اس جدایی

sms jodayi



مــَـن بـی تــو شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛

تـــو بــی مـَـن چــِـه

خــواهــی کــــرد؟

اصـــلا” یــــادت هَستـــ

کــِــه نیستــَـمــ …؟!



اس ام اس جدایی

sms jodayi



بر سر دوراهی ام ،

  یک راه به تو می رسد و یک راه به تنهایی….

  همیشه تو را بر می گزینم  و می رسم به تنهایی



اس ام اس جدایی

sms jodayi



یادت هست؟!  روزی پرسیدی این جاده کجا میرود؟!

  و من سکوت کردم…

دیدی …! جاده جایی نرفت…!

آن که رفت، تو بودی…

  تو …



جملات جدایی

sms jodayi



بوے فـَـــراموشے گرفتــہ اَم

رَنگــــِ تَنـــ ـهایے

تآریــ ـخ مَصـــرَفم گذشتـــ ـہ اَستــــْـ !!



اس ام اس جدایی

sms jodayi



هوا

خوب یا بد

فرقی نمی کند.

به هوای تو من

نفس می کشم هنوز!



اس ام اس جدایی

sms jodayi



نفهمیدم آمدنت را حیران بنگرم . . .  یا رفتنت را مات بگریم . . . !!

باد آورده را باد می برد . . .

قبول . . .

اما دل مرا که باد نیاورده بود . . .!

موضوع : اس ام اس , اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 24 / 08 / 1395

جملات بی وفایی و جدایی

جملات بی وفایی و جدایی

جملات بی وفایی و جدایی

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 23 / 07 / 1392

اس بی وفایی و نامردی

اس بی وفایی و نامردی

اس بی وفایی و نامردی

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 23 / 07 / 1392

اس ام اس بی وفایی و خیانت

اس ام اس بی وفایی و خیانت

اس ام اس بی وفایی و خیانت

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 22 / 07 / 1392

اس ام اس بی وفایی و جدایی

اس ام اس بی وفایی و جدایی

اس ام اس بی وفایی و جدایی

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 22 / 07 / 1392

اس ام اس بی وفایی و تنهایی جدید

اس ام اس بی وفایی و تنهایی جدید

اس ام اس بی وفایی و تنهایی جدید

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 22 / 07 / 1392

اس ام اس جدایی سخت

اس ام اس جدایی سخت

اس ام اس جدایی سخت

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 16 / 07 / 1392

اس ام اس جدایی سوزناک

اس ام اس جدایی سوزناک

اس ام اس جدایی سوزناک

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 16 / 07 / 1392

اس ام اس تنهایی بی وفایی

اس ام اس تنهایی بی وفایی

اس ام اس تنهایی بی وفایی

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 16 / 07 / 1392

اس ام اس جدایی سنگین

اس ام اس جدایی سنگین

اس ام اس جدایی سنگین

موضوع : اس ام اس جدایی و بی وفایی ,
تاریخ : 15 / 07 / 1392
صفحات
تعداد صفحات : 5